Wednesday, January 12, 2011

Ерна


E: - Мога ли да мърдам вече?
Е: - Не, не, стой още малко.
Е: - Ама аз мръднах...
Е: - Няма нищо, то може и да не си личи, стой сега...