Saturday, June 14, 2008

Love And YogaСвами Ниранджананда говори за любовта, състраданието и разбирането.
Снимката и аудио записа са от Йога Студио 108.

***
Swami Nirandjananda talks about love, compassion and understanding.
The picture and the audio file are form Yoga Studio 108.

No comments: