Friday, June 15, 2007

Спя, не мога да се събудя, и от ден на ден сякаш все по-трудно ми става...
Robert and Shana ParkeHarrison са фотографите...чувствам ги близки, потъвам...
Сега, след наводненията, като я гредам тази фотография доби нови значения...

No comments: