Saturday, February 03, 2007Свършва ми тънката тел, а не виждам кога ще отида до София. Защо в този Пловдив не мога да намеря такава!?

1 comment:

еличката said...

ех! ама колко Навреме :*)
сега като чета поста и гледам ангела прекрасен и ми става ясно всичкото ти Зарадване хихихи гушвам те!