Friday, January 19, 2007
Natural Cllection II

Най-вероятно ще използвам светлия вариант, по-добре кореспондира с останалите. (Думите "кореспондира" и др. се дължат на новата ми прическа ала водещата на обзорно-културното предаване "Контрапункти" ;P)

1 comment:

second.life.syndrome said...

Приказности в бурканчета :)