Wednesday, February 12, 2014

vintage a la alsacienne


 Още след стажа в Елзас Деси ми даде едно канче да го изрисувам.
  Подмятах го из ателието повече от година, докато тези дни все пак го довърших.
 Много снимки за едно канче, но му се радвам наистина :)
Too many pictures of a single object, but I finally painted it and was happy to recall the wonderful workshop in Alsace more than a year ago. 

No comments: