Friday, July 05, 2013

Roofs


Roofs are for taking off
Windows are for landing

Покривите са за излитане
Прозорците - за кацане

4 comments:

ernesta said...

МНого!

rossichka said...

И за очакване...:)

Mariyana Ivanova said...

ЧУДНА Е, ЕЛИ!!!

Elena Kalpakchieva said...

радвам се, че ви харесва :)
и очакване има, да Роси, може би събера сили за полета :)