Monday, October 22, 2012

Atelier Art & Fact - II

Трудно ми е със свои думи да разкажа за стажа в Елзас, затова ще се опитам да преведа, доколкото мога, една от статиите, които излезнаха в местните вестници:

Солидарност - Европейски стаж на тема рециклиране

От 29ти септември до 13 октомври, 21 европейци на възраст от 22 до 66 години, дошли от 10 държави, представители на различни професии и социална среда, участват в Арт-е-факт, стаж посветен на рециклирането и трансформацията на предмета.

Ваканционния център на Вилер сюр Тюр ще приюти до 13ти октомври 21 европейци, дошли да участват в стаж от програмата Грундтвиг, европейска програма, която финансира обучението и мобилността през целия живот. Един стаж, организиран от Mef (Maison d'emploi du Pays Thur Doller)  в партньорство с Емаус и Смесения синдикат Тан - Серне, както и доброволци от Ателиетата по изкуства на Стария Тан. Темата на стажа е събирането, рециклирането и повторното използване на предмета. 

"Изходихме от този прочут стих на Ламартин: Предмети мъртви, нима нямате душа?", обяснява Флоранс Февр, директор на Mef, "С идеята да работим за поправката на предмета, за вливането на обич в него, за неговото персонифициране. За тази цел използваме едно типично елзаско средство, което обаче откриваме в повечето европейски страни: полихромията. Тя е позволявала на бедните да скрият простотата на своите мебели като изрисуват върху тях сцени от ежедневието. На тази основа построихме цялото ателие, внесохме кандидатурата си и проектът ни беше одобрен от европейската комисия. Беше истинско предизвикателство, защото получихме одобрението от комисията през юли и трябваше да намерим 21 стажанти от цяла Европа за края на септември със задължението да няма повече от една трета стажанти от една  държава."

Стажанти свързани със света на интеграцията

Облогът е спечелен, 21 стажанти са вече тук, дошли от 10 държави, две трети от източна и една трета от западна Европа. На възсраст от 22 до 66 години, от различни социално-професионални среди, но това което ги обединява е връзката им със света на интеграцията, в ролята им на облагодетелствани или дарители. Сред участниците откриваме представители на организацията Емаус във Великобритания и Холандия, етнограф, който работи върху ролята на предмета като символ. Сред организаторите - Лилиан Хаузер, предишният президент на Емаус в Серне, и Ан Коефер от Ателиетата по изкуства на Стария Тан.

Арт-е-факт (европейско ателие за рециклиране, трансформация и изкуство на цветовете Тан) се провежда основно във ваканционния център във Вилер сюр Тюр, където стажантите работят по промяната на предмети, събрани и осигурени от Емаус, но в програмата също присъстват и много посещения: на Емаус в Серне, на платформата за рециклиране в Aspach-le-Haut, в le Relais във Витенхайм, в завода за рециклиране Фройденберг, близо до Колмар, където се произваждат фибри полар от пластмасови бутилки, в ателиета на художници в Страсбург...

Изложба - продажба на гардероби, 12 октомври

"Разгърнахме размислите си за еко-отговорността и начинът ни на потребление из целия район на Елзас", продължава Флоранс Февр. "Днес се дава втори, дори трети живот на предметите. По този начин се създават и постоянни работни места. ..."

За широката общественост всичко това ще добие конкретна форма на изложбата - продажба на масивни гардероби в петък, 12 окт. от 14 ч. в общността Емаус в Серне. Спечелените средства ще помогнат за създаването на общност Емаус в Румъния.

Изабел Болен, Алзас, 6ти окт. 2012На изложбата в Емаус, в средата новите собственици на единия от рисуваните гардероби...

No comments: