Thursday, May 19, 2011

...

1 comment:

ernesta said...

Ей на това му се вика ателие! Чудесно е, Лени, така - с цъфналото дърво зад огромните прозорци с бели завеси и с боите по пода, и картините...