Saturday, February 14, 2009

St. Valentine's day

"Мисля, че в началото не сме били нито мъже, нито жени, ами сме били андрогини - като ангелите или като някои влечуги. После настъпило разделението и символично Ева била извадена от Адам, макар че би могло да бъде и обратното. Проблемът ни е да ги обединим отново двамата, затова мъжът винаги търси другата си половинка, частта, която му е била отнета преди еони. Ако има късмет, намира отва свое огледало. Не се чувства цялостен или напълно свободен, докато не открие своята жена. Знам, че ще прозвучи като мъжки шовинизъм, но мисля, че това е негово, а не нейно задължение. В процеса на осъществяването му той трябва да я направи своя сексуална партньорка - не просто обект на похот или недосегаема светица, ами равна на себе си. В противен случай никога няма да постигне своята цялостност."

Федерико Фелини
"Аз, Фелини" - ИК "Колибри" 2007, стр 143, превод от английски Лидия Шведова

No comments: