Monday, February 25, 2008

Flashback 1996


Пазя също първите портрети, които рисувах с масло. Мили са ми, колкото и да са недодялани. Доколкото си спомням и двата съм ги правила в рамките на една седмица, а са толкова различни...

* * *
My very first oil portraits...I like them, although they are clumsy. As far as I remember I made them within one week but yet they are so different...

3 comments:

Лили Виденова said...

Когато си рисувала приятели са още по-мили:), без значение дали са недодялани. Пък и те не са. Само този показалец много се е вирнал :))) Затова пък портрета на Ани носи много!

Лили Виденова said...

Много искам да ми направиш портрет!

imwithsully said...

isn't it amazing how your style and treatment changes over time? These are still really good works.