Saturday, January 05, 2008

A "slow" calender project that did not "win" ;)
Това е част от един проект, който се радвам че правих, въпреки че не се осъществи, или по-скоро "овеществи" :) По този повод направих много снимки, из града и вкъщи, и много се забавлявах...

* * *
Some pages from a calender that did not come to life, but it was fun creating it :)

1 comment:

Лили Виденова said...

Април, разбира се :), е най-хубав!