Monday, July 30, 2007

Un poema para curar a los peces

Стихче за лекуване на рибите :) така се казва книжката, не че разбирам много испански...
Художникът е Olivier Tallec
Рибката на Адриан се разболяла и за да я излекува, трябвало да й напише стихотворение... Адриан е мъничък и не знае точно какво значи стихотворение и как да го напише и тръгва да разпитва що е тоo

една птичка

един чичко от квартала ( за него стихотворинето беше да усещаш пулса на камъните)
брат си (или сестра си?)

Накрая сглобява в стихче всчки отговори и рибката му оздравява...
И тук е най-сладката част :), рибката му казва, че и тя е поет:
"- Моят стих е моето мълчание..."

No comments: