Saturday, March 31, 2007

Всеобща ремонтна треска
Само разбитите стари плочки липсват в тази "фото сесия" :)
Posted by Picasa

No comments: