Wednesday, October 11, 2006

И тя наблюдава...
Дене, ако живееше тук, щяхме да си махаме от терасите :)
А пък тоpи художник, странна фамилия има, не я запомних, ми харесва единствен от всичките на Джумаята... Posted by Picasa

No comments: